افزودن به علاقه مندی ها

پهلوی کتیبه‌ای ۱

ثبت نام
ثبت نام شده: 1 دانش‌آموز

بایگانی

زبان و خط پهلوی ۱

برگزاری دوره: دوشنبه‌ها ساعت ۲۱ تا ۲۲

تعداد جلسات: ۸ جلسه

آغاز دوره : ۷ شهریور ۱۴۰۱

 

شرح کوتاهی از درونمایهٔ دوره:

شکست اردوان در جنگ با اردشیر بابکان پایانی بود بر پنج سده فرمانروایی اشکانیان. اکنون قدرت به دست ساسانیان است و یکی از مهمترین اهدافشان کسب مشروعیت. برای رسیدن به این هدف سنگ‌نبشته‌ها نیز به کار گرفته شدند. نخستین کتیبهٔ ساسانیان کتیبه‌ای است در نقش رستم به سه زبان پهلوی، اشکانی و یونانی با این درونمایه: این پیکر خداوندگار مزداپرست اردشير شاهنشاه ایران که چهرش از یزدان است، پسر خداوندگار بابک شاه.

 

در کارگاه کتیبه های ساسانی نخست با خط پهلوی کتیبه‌ای آشنا خواهیم شد و سپس با خوانش کتیبه‌های کوچک با واژه‌ها و زبان پهلوی به کار رفته در کتیبه‌ها آشنا خواهیم شد. این کارگاه نیاز به هیچ پیش‌نیازی ندارد و مطالب از پایه تدریس خواهند شد.

 

موضوع جلسات:

۱) آشنایی با تاریخ زبان‌های ایرانی و جایگاه پهلوی در میان این زبان‌ها

۲) آموزش خط پهلوی کتیبه‌ای و مسائل آوایی

۳) آموزش خط پهلوی کتیبه‌ای و مسائل آوایی

۴) آموزش خط پهلوی کتیبه‌ای و مسائل آوایی

۵) خوانش چند کتیبه و آموزش برخی نکات دستوری

۶) خوانش چند کتیبه و آموزش برخی نکات دستوری

۷) خوانش چند کتیبه و آموزش برخی نکات دستوری

۸) خوانش چند کتیبه و آموزش برخی نکات دستوری

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید
پهلوی کتیبه‌ای ۱
قیمت:
300,000 تومان
این وب سایت از کوکی استفاده می کند و از داده های شخصی شما می خواهد تا تجربه مرور شما را افزایش دهد.