قوانین آموزشی

1.  پس از تکمیل نامنویسی امکان انصراف و بازگرداندن وجه وجود ندارد.

2. صدور گواهی پایان ‌دوره 15.000 تومان هزینۀ مجزا دارد و دانشجویان محترم متقاضی دریافت باید ابتدای ترم هزینه را واریز کنند و چنین امکانی در پایان یا میان ترم وجود ندارد (دانشجویان می‌توانند هزینه صدور گواهی‌نامه و شهریه کلاس را در یک نوبت پرداخت کنند و نیازی به پرداخت‌های جداگانه نیست).

3. عدم حضور به موقع یا قطعی اینترنت دانشجویان محترم هیچ تکلیفی برای مدرسان گرامی و انجمن آژیار ایجاد نمی‌کند و دانشجویان می‌توانند از فایل آفلاین کلاس استفاده کنند.

4.همه‌ی کارگاه‌های انجمن آژیار در حال  حاضر در فضای اسکایپ برگزار می‌شود.هر کارگاهی یک گروه اسکایپی خواهد داشت که دانشجویان عضو گروه می‌شوند و فیلم جلسات در همین گروه گذاشته می‌شود.چنانچه درزمان مقرر در کلاس حضور پیدا کنید می‌توانید فیلم را بازبینی کنید(عموما سرعت اینترنت خانگی برای بازبینی مناسب است) واگر سرعت اینترنت مناسبی داشته باشید دانلود و ذخیره کنید ( عموما سرعت اینترنت خانگی در ایران برای دانلود و ذخیره کافی نیست ولی اینترنت همراه خوب هست). فیلم هرجلسه تنها چهار هفته در گروه باقی می‌ماند و بعد خود اسکایپ فیلم را از حافظه گروه پاک می‌کند.

این وب سایت از کوکی استفاده می کند و از داده های شخصی شما می خواهد تا تجربه مرور شما را افزایش دهد.