وبلاگ

خط تصویری (هیروگلیف )اورارتویی

میزبان: میثم محمدی(دانشجوی دکتری زبان‌های باستانی ایران در دانشگاه تهران)
مهمان: خانم دکتر مریم دارا(عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ زبان‌شناسی، متون و کتیبه‌ها در پژوهشگاه میراث فرهنگی)

 
این وب سایت از کوکی استفاده می کند و از داده های شخصی شما می خواهد تا تجربه مرور شما را افزایش دهد.