زبان های ایرانی میانه

زبان های ایرانی میانه
350,000 تومان
دستور زبان پهلوی برگزاری دوره: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۱۵ تعداد جلسات: ۸ جلسه آغاز دوره : ۱۹ مهر ۱۴۰۱     شرح کوتاهی از درونمایهٔ دور...
افزودن به علاقه مندی ها
350,000 تومان
زبان های ایرانی میانه
350,000 تومان
خوانش و بررسی زبانی متن یادگار زریران برگزاری دوره: سه‌شنبه‌ها ساعت ۲۰:۴۵ تا ۲۱:۴۵ تعداد جلسات: ۸ جلسه آغاز دوره : ۱۹ مهر ۱۴۰۱    
افزودن به علاقه مندی ها
350,000 تومان
زبان های ایرانی میانه
350,000 تومان
دستور تاریخی زبان فارسی برگزاری دوره: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷ تا ۱۸ تعداد جلسات: ۸ جلسه آغاز دوره : ۱۳ دی ۱۴۰۱     شرح کوتاهی از درونمایهٔ دور...
افزودن به علاقه مندی ها
350,000 تومان
زبان های ایرانی میانه
350,000 تومان
شکل‌گیری زبان فارسی (گذار از پهلوی به فارسی) برگزاری دوره: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ تعداد جلسات: ۸ جلسه آغاز دوره : ۱۳ دی ۱۴۰۱
افزودن به علاقه مندی ها
350,000 تومان
خوانش و بررسی زبانی متن پهلوی وزیدگیهای زادسپرم برگزاری دوره: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰ تعداد جلسات: ۸ جلسه آغاز دوره : ۱۲ مهر ۱۴۰۱   &nb...
افزودن به علاقه مندی ها
300,000 تومان
زبان های ایرانی میانه
300,000 تومان
زبان و خط پهلوی ۱ برگزاری دوره: جمعه‌ها ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰ تعداد جلسات: ۸ جلسه آغاز دوره : ۱۱ شهریور ۱۴۰۱
افزودن به علاقه مندی ها
300,000 تومان
زبان های ایرانی میانه
300,000 تومان
خوانش و بررسی زبانی متن پهلوی داستان یوشت فریان برگزاری دوره: دوشنبه‌ها ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ تعداد جلسات: ۸ جلسه آغاز دوره: ۷ شهریور ۱۴۰۱
افزودن به علاقه مندی ها
300,000 تومان
زبان های ایرانی میانه
300,000 تومان
زبان و خط پهلوی ۱ برگزاری دوره: دوشنبه‌ها ساعت ۲۱ تا ۲۲ تعداد جلسات: ۸ جلسه آغاز دوره : ۷ شهریور ۱۴۰۱   شرح کوتاهی از درونمایهٔ دوره: شکست ارد...
افزودن به علاقه مندی ها
300,000 تومان
این وب سایت از کوکی استفاده می کند و از داده های شخصی شما می خواهد تا تجربه مرور شما را افزایش دهد.