زبان‌های غیرایرانی کهن

آموزش زبان های غیر ایرانی کهن مانند سنسکریت، لاتین ، یونانی ، عبری

زبان‌های غیرایرانی کهن
300,000 تومان
کارگاه زبان عبری ۷ برگزاری دوره: چهارشنبه‌ها ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰ تعداد جلسات: ۱۰ جلسه آغاز دوره: ۲۰ مهر ۱۴۰۱     زبان عبری جزو زبان‌های س...
افزودن به علاقه مندی ها
300,000 تومان
زبان‌های غیرایرانی کهن
300,000 تومان
زبان عبری ۶ برگزاری دوره: دوشنبه‌ها ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰ تعداد جلسات: ۱۰ جلسه آغاز دوره: ۱۸ مهر ۱۴۰۱   شرح کوتاهی از درونمایه دوره: افعال رباعی...
افزودن به علاقه مندی ها
300,000 تومان
زبان‌های غیرایرانی کهن
300,000 تومان
کارگاه زبان عبری ۴ برگزاری دوره: دوشنبه‌ها ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ تعداد جلسات: ۱۰ جلسه آغاز دوره: ۱۸ مهر ۱۴۰۱     زبان عبری جزو زبان‌های سام...
افزودن به علاقه مندی ها
300,000 تومان
زبان‌های غیرایرانی کهن
300,000 تومان
زبان عبری ۳ برگزاری دوره: چهارشنبه‌ها ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ تعداد جلسات: ۱۰ جلسه آغاز دوره: ۲۰ مهر ۱۴۰۱   شرح کوتاهی از درونمایه دوره: آموزش واژ...
افزودن به علاقه مندی ها
300,000 تومان
زبان‌های غیرایرانی کهن
300,000 تومان
کارگاه زبان عبری ۲ برگزاری دوره: چهارشنبه‌ها ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰ تعداد جلسات: ۱۰ جلسه آغاز دوره: ۲۰ مهر ۱۴۰۱   شرح کوتاهی از درونمایه دوره: آم...
افزودن به علاقه مندی ها
300,000 تومان
زبان‌های غیرایرانی کهن
300,000 تومان
کارگاه زبان عبری ۱ برگزاری دوره: چهارشنبه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰ تعداد جلسات: ۱۰ جلسه آغاز دوره: ۷ دی ۱۴۰۱   شرح کوتاهی از درونمایه دوره: آموز...
افزودن به علاقه مندی ها
300,000 تومان
زبان‌های غیرایرانی کهن
300,000 تومان
کارگاه زبان عربی قدیم برگزاری دوره: یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰ تعداد جلسات: ۸ جلسه آغاز دوره : ۴ دی ۱۴۰۱     شرح کوتاهی ...
افزودن به علاقه مندی ها
300,000 تومان
زبان‌های غیرایرانی کهن
350,000 تومان
زبان یونانی ۳ برگزاری دوره: پنج‌شنبه‌ها ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ تعداد جلسات: ۱۲ جلسه آغاز دوره: ۳ شهریور ۱۴۰۱
افزودن به علاقه مندی ها
350,000 تومان
این وب سایت از کوکی استفاده می کند و از داده های شخصی شما می خواهد تا تجربه مرور شما را افزایش دهد.